Astrologisk Museum

Stiftet den 3. februar 1999 kl. 13:00 i Valby, København. Selvejende institution (alm. forening). Rummer landets største forsknings-bibliotek for astrologi med al dansk faglitteratur alle danske tidsskrifter om astrologi.

Udgiver faglitteratur på eget forlag: Museum Astrologicum. Udgiver løbende historisk nyt i Tidsskriftet Sophie. Se mere på www.asmu.dk

 

Aktuelt materiale

Oplysninger om aktuelle astrologiske tidsskrifter, bogforlag og software findes på www.astrologi-arkaden.dk

Astrologisk Selskab

Stiftet den 12. marts 2011 kl. 13:10 i København. Frivillig forening. Afholder foredrag og andre faglige arrangementer. Video-optagelser heraf udgives løbende i Astrobio. Udgiver medlemsbladet Astrologikon, når stof haves. Medlemskab findes i fire kategorier, som ses her. Kategorien fagmedlem FAS stiftet 2016. Se mere på www.asel.dk

 

Foreningen Ekliptika

Stiftet den 15. januar 1980 kl. ca. 22:40 i København. Frivillig forening. Afholder foredrag og andre faglige arrangementer, se mere på foreningens facebook-side.

 

Center for Esoterisk Astrologi

Stiftet 14. februar 2005 i Aarhus. Frivillig forening. Afholder foredrag og kurser samt ikke mindst Esoterisk Sommerskole hvert år. Se mere på www.cfea.dk

Astrologer i Danmark